Historia
alunia2022
2018-01-03 02:22:49
Kim byli??? 1. wezyr turecki, dowodził wojskami sułtańskimi podczas oblężenia Wiednia w 1683 r. – 2. hetman polski, walczył na Pomorzu przeciwko Szwedom – 3. dowódca sił Rzeczypospolitej w czasie potopu, zwycięzca spod Warki – 4. polski magnat, doradca Karola Gustawa przed najazdem na Rzeczypospolitą 5. hetman kozacki, który podpisał z Rzecząpospolitą ugodę w Hadziaczu – 6. przeor zakonu paulinów, kierował obroną Jasnej Góry przed Szwedami – 7. wojewoda ruski, współdowodził w bitwie z Kozakami pod Beresteczkiem –
Odpowiedź
malutka1608
2018-01-03 09:17:28

1. Kara Mustafa 2.Jan Karol Hodkiewicz 3. Stefan Czarnecki 4.Hieronim Radziejowski 5.Jan Wyhowski 6.Augustyn Kordecki 7.Jeremi Wiśniowiecki

Dodaj swoją odpowiedź