Przedsiębiorczość
rocia92
2018-01-03 03:51:39
Mam problem z biznesplanem.. jak go zrobić?
Odpowiedź
początkująca1160
2018-01-03 03:57:32

1. Dokładnie przemyśl swoją koncepcję Przed przystąpieniem do pisania biznesplanu, który mamy dostarczyć do banku lub dołączyć do wniosku o dotację, trzeba sprawdzić wymogi formalne. Musimy więc nie tylko wiedzieć, jak wygląda struktura biznesplanu, ale i znać dokładnie realia rynku, w które zamierzamy wejść z naszym pomysłem, zastanowić się dobrze nad jego mocnymi i słabymi stronami. Przed przystąpieniem do pisania warto więc określić główną jego koncepcję, obszar, jakim objęte jest przedsięwzięcie, cele biznesowe, podmioty realizujące działalność, odbiorców projektu, czynniki mające wpływ na jego wykonanie. Musimy wiedzieć dokładnie kto, co i w jaki sposób będzie wykonywał oraz orientować się w kosztach przedsięwzięcia. 2. Zadbaj o formę Koncepcja to jedno, natomiast równie ważną kwestią jest odpowiednie przedstawienie pomysłu. Biznesplan powinien być wiarygodny, napisany w zwięzły sposób, prostym i jasnym językiem – należy unikać żargonu charakterystycznego dla obszaru działania naszej firmy. Układ powinien być jasny, zachęcający do zapoznania się z pomysłem, zaopatrzony w przejrzysty spis treści. Warto zamieścić diagramy, wykresy czy zdjęcia. 3. Dopasuj treść do adresata W zależności od tego do jakiego podmiotu kierujesz biznesplan, akcenty powinny być postawione w innym miejscu. Bank będzie szczególnie zainteresowany przede wszystkim finansowymi aspektami przedsięwzięcia, inwestor – jego merytoryczną stroną. Jeśli staramy się o dofinansowanie w ramach określonego projektu – warto podkreślić, dlaczego właśnie nasz pomysł zasługuje na uwzględnienie. Odpowiednia treść Należy dokładnie wiedzieć, jakie konkretnie elementy powinien zawierać biznesplan. Typowa jego konstrukcja składa się z określenia przedsiębiorstwa i branży, opisu produktu lub usługi, obszaru działania, metod marketingu, sposobu zarządzania, harmonogramu realizacji działań. Ważnym elementem są informacje finansowe firmy oraz prognozy finansowe. Całość należy opatrzyć jasnym i rzeczowym streszczeniem, do którego pisania powinniśmy przystąpić na samym końcu – wiedząc dokładnie, jakie treści umieszczone są w naszym biznesplanie. Na koniec niezbędne jest jasne podsumowanie, w którym podkreślimy najważniejsze elementy planowanej działalności.

Dodaj swoją odpowiedź