Matematyka
Ewelinaaa
2018-01-03 04:46:19
Pomocy Proszę Załącznik
Odpowiedź
archon44
2018-01-03 11:23:33

a) Δ = 9 + 16 = 25 √Δ = 5 x1 = [latex] frac{-3-5}{2} = -4[/latex] x2 = [latex] frac{-3 + 5}{2} = 1 [/latex] (x+4)(x-1) = 0 b) x1 = 2 x2 = -3 x ∈ (-∞, -3> ∪ <2, +∞) c) Δ = 16 - 24 = -8 Δ < 0  x ∈ R d) [latex]5x^2 - 2x = x^2 - 2x + 1 + 8[/latex] [latex]4x^2 - 9 = 0[/latex] [latex]x^2 = frac{9}{4} [/latex] [latex]x = frac{3}{2} [/latex] ∨ [latex]x = -frac{3}{2} [/latex]  

Dodaj swoją odpowiedź