Matematyka
Magdusia1234
2018-01-03 05:34:09
Dany jest trójkąt równoramienny w którym podstawa ma długość 16 cm, a ramię - długość 10 cm. Oblicz długość promienia okręgu opisanego na tym trójkącie.
Odpowiedź
anheroo
2018-01-03 11:07:47

[latex] \ frac{1}{2}a =8 \ b =10 \ h=x \ x^{2} = b^{2} - (frac{1}{2}a)^{2} \ x^{2} = 10^{2}- 8^{2} \ x^{2} =100 - 64 \ x^{2} =36 / sqrt{} \ x = 6 \ h = 6 cm [/latex] [latex]R= frac{abc}{4P} \ P = ? \ P = frac{a*h}{2} \a = 16cm \ h = 6cm \ P = frac{16*6}{2} \ P = 48cm ^{2} \ R = ? \ c = b \ R = frac{ab ^{2} }{4P} \ R = frac{16 * 10^{2} }{4 * 48} \ R = frac{1600}{192} \ R = 8,3 cm[/latex] Długość okręgu opisanego wynosi 8,3 cm

Dodaj swoją odpowiedź