Matematyka
andzia966
2017-06-23 01:33:09
PROSZĘ O SZYBKIE ROZWIAZANIE ZADAŃ zaznaczonych zielonym kolorem. DAM NAJ !!!!
Odpowiedź
saak220
2017-06-23 01:56:32

Wzory skróconego mnożenia potrzebne do wykonania zadań: (a+b)²=a²+2ab+b² (a-b)²=a²-2ab+b² a²-b²=(a-b)(a+b) 3) a) (x+y)² b) (2a+2b)² c) (5x+2y)² d) (10y+3a)² 4) P=a² (a-5)² - pole zmniejszonego kwadratu (a-5)²=a²-135 a²-10a+25=a²-135   /-a²-25 -10a=-115 10a=115 a=11,5 [cm] ?) f) (5a-2b)² g) (9x-4y)² h) (10a-9b)² ?) h) (x-2)(x+2)-(x-3)²+(x+1)²=x²-4-(x²-6x+9)+x²+2x+1=x²+8x-12 2) a) (x-2)²+(2x-3)²=x²-4x+4+4x²-12x+9=5x²-16x+13 b) =9y²-6y+1-4y²+25-3y²=2y²-6y+26=2(y²-3y+13) c) =5a²-4-3a²+6a-1+4a²=6a²+6a-5

sheslikeheroin
2017-06-23 01:57:47

Wzory skróconego mnożenia: (a + b)² = a² + 2ab + b² (a - b)² = a² - 2ab + b² (a + b)(a - b) = a² - b² 3. a)   x² + 2xy + y² = (x + y)² b)   4a² + 8ab + 4b² = (2a + 2b)² c)   25x² + 20xy + 4y² = (5x + 2y)² d)   100y² + 60ay + 9a² = (10y + 3a)² 4. a - bok kwadratu (a - 5)² = a² - 135 a² - 10a + 25 = a² - 135 -10a = -135 - 25 -10a = -160     /:(-10) a = 16 cm  f)   25a² - 20ab + 4b² = (5a - 2b)² g)   49x² - 56xy + 16y² = (7x - 4y)² h)   100a² - 180ab + 81b² = (10a - 9b)² 5. c) (x + 5)² - 35 - x(x -1) ≥ 12 x² + 10x + 25 - 35 - x² + x ≥ 12 11x - 10 ≥ 12 11x ≥ 22     /:11 x ≥ 2 1. h) (x - 2)(x + 2) - (x - 3)² + (x +1)² = x² - 4 - (x² - 6x + 9) + x² + 2x + 1 = = 2x² + 2x - 3 - x² + 6x - 9 = x² + 8x - 12 2. a) (x - 2)² + (2x - 3)² = x² - 4x + 4 + 4x² - 12x + 9 = 5x² - 16x + 13 b) (3y -1)² - (2y - 5)(2y + 5) - 3y² = 9y² - 6y + 1 - (4y² - 25) - 3y² = = 6y² - 6y + 1 - 4y² + 25 = 2y² - 6y + 26 c) (5a - 2)(5a + 2) - (3a - 1)² + 4a² = 25a² - 4 - (9a² - 6a + 1) + 4a² = = 29a² - 4 - 9a² + 6a - 1 = 20a² + 6a - 5

Dodaj swoją odpowiedź