Chemia
Konto usunięte
2017-06-23 02:07:19
W czterech naczyniach przygotowano po 100g 20- procentowych roztworów różnych soli o jednakowej temp 30 C a następnie do każdego z nich dodano po 10g tych samych soli . Roztwory nasycone otrzymano w naczyniach: A. wszystkich B. żadnych C. 1 i 3 D. 2 i 4
Odpowiedź
kubabielski
2017-06-23 07:31:12

Cp=20% mr=100g ms=Cp*mr/100% ms=20%*100g/100% ms=80g mRozp.=mr-ms=100g-20g=80g Rozpuszczalność: xg subst.-----100g Rozp. 20g subst.--------- 80g Rozp. x=25g 25g+10g=35g substancji w 100 g rozpuszczalnika w temp. 30stopni celsjusza lub 273+30=303 stopni kelvina (K) trzeba w tabelce rozpuszczalności sprawdzić czy to nasycony, czy nie. Sprawdziłam na kilku wykresach to KNO3 napewno nie jest nasycona, bo ok. 49 g tej soli w tej temperaturze potrzeba, także odp. B albo D, na większości wykresów KCl i NaCl do nasycenia potrzeba ok. 40 g w tej temperaturze, to zostaje odpowiedź B żadnych, ale upewnij się na wykresie w Twojej książce

Dodaj swoją odpowiedź