Matematyka
PiotroZzZ
2017-06-23 02:20:59
Witam Tylko zadanie 7
Odpowiedź
bartek199757
2017-06-23 04:29:50

Trójkąty CKL i CAB są podobne, zatem: [latex]cfrac{|CK|}{|CA|}=cfrac{|CL|}{|CB|}[/latex] [latex]cfrac{4}{12}=cfrac{x}{|CB|}[/latex] Z twierdzenia Pitagorasa: [latex]|CB|^2+|CA|^2=|AB|^2[/latex] [latex]|CB|^2+144=400[/latex] [latex]|CB|^2=256[/latex] [latex]|CB|=16[/latex] [latex]cfrac{4}{12}=cfrac{x}{16}[/latex] [latex]12x=64[/latex] [latex]x=cfrac{64}{12}=cfrac{16}{3}[/latex]

KarolinaP62
2017-06-23 04:31:05

Z tw. Talesa: x/4 = |BC|/12 Z tw. Pitagorasa liczymy |BC|: |BC|² + 12² = 200² |BC|² + 144 = 400 |BC|² + 400 - 144 |BC|² = 256 |BC| = √256 = 16 x/4 = 16/12 x/4 = 4/3     |·4 x = 16/3

Dodaj swoją odpowiedź