Historia
Mozzaj
2017-06-23 02:34:39
[SIÓDMA KLASA] Wymień państwa, które założyły Święte Przymierze.
Odpowiedź
aga08k
2017-06-23 07:14:47

Prusy, Austria, Rosja------------

88ania88
2017-06-23 07:16:02

Cesarstwo Rosyjskie, Królestwo Pruskie, Cesarstwo Austriackie.

Dodaj swoją odpowiedź