Historia
roxy92
2017-06-23 02:55:09
[SIÓDMA KLASA] Jakie wydarzenie zburzyło spokój obrad kongresu wiedeńskiego? Odpowiedź krótko uzasadnij.
Odpowiedź
noq
2017-06-23 06:59:10

Spokój obrad zburzyła depesza wysłana Klemensowi Metternichowi z informacją, że z Elby zniknął Napoleon. Kongres zwołano wszak po to, aby "posprzątać" bałagan, który powstał skutek podbojów Napoleona, dlatego jego zniknięcie z dotychczasowego "więzienia" było kolejnym zagrożeniem porządku, który chciały zaprowadzić mocarstwa europejskie.

Dodaj swoją odpowiedź