Historia
sruteczka
2017-06-23 03:42:59
[SIÓDMA KLASA] Wskaż, czy zdania są prawdziwe lub fałszywe, wpisując P lub F 1. Podczas Sejmu Wielkiego przeprowadzono wiele korzystnych dla Rzeczpospolitej reform. 2. Sejm Wielki obradował w latach 1768-1772. 3. Podczas obrad Sejmu Wielkiego uchwalono konstytucję. 4. Konstytucja znosiła m.in. liberum veto i wolną elekcję. 5. Podczas obrad Sejmu Wielkiego zniesiono podatki nałożone na szlachtę.
Odpowiedź
macius362
2017-06-23 07:23:14

1. Prawda 2. Fałsz, w latach 1788-1792. 3. Prawda 4. Prawda 5. Fałsz, na szlachtę nałożono podatki

Dodaj swoją odpowiedź