Historia
ganio
2017-06-23 04:17:09
[SIÓDMA KLASA] Na zadanie z historii mam opisać, jak przebiegała rewolucja przemysłowa w Europie Wschodniej? Bardzo proszę o pomoc.
Odpowiedź
roziolek
2017-06-23 06:47:46

W Europie Wschodniej rewolucja przemysłowa przebiegała znacznie wolniej. Wynikało to z tego, że na zachodzie Europy zniesiono feudalizm, a na wschodzie nie – chłopi nie przenosili się do miast i nie powstawały w ten sposób większe zakłady i okręgi przemysłowe. Do połowy XIX wieku otwarto tam kilka zakładów.

Dodaj swoją odpowiedź