Historia
mareck97
2017-06-23 04:30:49
[SIÓDMA KLASA] Uzupełnij luki. 1. Autorem Mazurka Dąbrowskiego jest ………………………….. 2. Polscy legioniści zostali zesłani na wyspę …………………………….. w celu stłumienia tamtejszego powstania przeciwko Francuzom. 3. Legiony Polskie we Włoszech utworzono w ………………………… roku, inicjatorem utworzenia tej jednostki był ……………………………….. 4. Napoleon Bonaparte walczył z …………………. We Włoszech, potrzebował wojska, dlatego pozwolił na formowanie polskich legionów.
Odpowiedź
kasiulka3
2017-06-23 10:05:37

1. Autorem Mazurka Dąbrowskiego jest Józef Wybicki 2. Polscy legioniści zostali zesłani na wyspę Santo Domingo w celu stłumienia tamtejszego powstania przeciwko Francuzom. 3. Legiony Polskie we Włoszech utworzono w 1797 roku, inicjatorem utworzenia tej jednostki był Jan Henryk Dąbrowski. 4. Napoleon Bonaparte walczył z Austriakami We Włoszech, potrzebował wojska, dlatego pozwolił na formowanie polskich legionów.

Dodaj swoją odpowiedź