Język angielski
miemk106
2017-06-23 05:39:09
She must do the shopping - czy to jest poprawnie?
Odpowiedź
19Paula95
2017-06-23 07:24:45

Zależy co miało znaczyć to zdanie ale tak, jest ono poprawne Must - musi bo tak sama decyduje She has to do the shopping - musi bo ktoś jej każe

Dodaj swoją odpowiedź