Chemia
urhero
2017-06-23 06:26:59
Dokonując odpowiednich obliczeń ustal, ile milimoli wapnia i ile milimoli fluoru zawierają 1,5 milimola fluorku wapnia?
Odpowiedź
raspberryx
2017-06-23 09:38:29

Witaj;> Fluorek wapnia : [latex]CaF_2[/latex] ------------------------- Możemy to wykonać z proporcji: mamy, że w jednym molu fluorku wapnia mamy dwa mole fluoru oraz mol wapnia. 1 mol=1000milimoli. 1molCaF₂------->2mola fluoru 0,0015mola CaF₂----->x(mola F) [latex]x=frac{0,0015*2}{1}= 0,003mol=3mmol [/latex] Tak samo z wapniem: 1 mol CaF₂--->1mol Ca 0,0015mol CaF₂---->x(mola Ca) [latex]x=frac{0,0015*1}{1}=0,0015mola=1,5mmol[/latex] W razie wątpliwości, pisz:)

Dodaj swoją odpowiedź