Geografia
kamilos550
2017-06-23 06:47:29
[SIÓDMA KLASA] Opisz, czym zajmuje się geografia.
Odpowiedź
monika1098
2017-06-23 11:15:14

Geografia jest nauką opisującą świat w którym żyjemy. Dwie podstawowe dziedziny nauk geograficznych to geografia fizyczna oraz społeczno-ekonomiczna.

spdwy
2017-06-23 11:16:29

Geografia zajmuje się badaniem powłoki ziemskiej, powiązaniami pomiędzy środowiskiem przyrodniczym a działalnością społeczeństw ludzkich, jej zróżnicowaniem przestrzennym pod względem przyrodniczym i społeczno-gospodarczym

Dodaj swoją odpowiedź