Geografia
Paulinka999
2017-06-23 07:07:59
[SIÓDMA KLASA] Nie wiem, jak omówić metodę izolinii.
Odpowiedź
olaf12
2017-06-23 13:30:51

Metoda izolinii służy nam do przedstawienia zjawisk zmieniających się w przestrzeni w ciągły sposób. Izolinie łączą punkty na mapie o takiej samej wartości danego zjawiska. Na przykład izotermy łączą punkty o jednakowej temperaturze powietrza, izobary - o jednakowym ciśnieniu, izohiety - o takiej samej ilości opadów. Przykładem mapy może być mapa w załączniku, która przedstawia średnią temperaturę powietrza w lipcu w Polsce.

Dodaj swoją odpowiedź