Geografia
kasioolek13
2017-06-23 07:55:49
[SIÓDMA KLASA] Na której mapie rzeka Nil będzie dłuższa? O skali 1:40 000 000 czy 1:50 000 000? Dlaczego?
Odpowiedź
martyna91
2017-06-23 09:22:24

Rzeka Nil będzie dłuższa na mapie o skali 1:40 000 000, ponieważ jest to większa skala i dzięki temu szczegółowość jest większa. 1 cm odpowiada 40 000 000 cm w terenie, czyli mniejszej odległości niż 50 000 000 cm. Na mapie o mniejszej skali odcinek będzie krótszy, bo 1 cm odpowiada większej odległości w terenie.

Dodaj swoją odpowiedź