Geografia
jackbaran
2017-06-23 08:09:29
[SIÓDMA KLASA] Wybierz prawidłową odpowiedź: 1. Mapy przeglądowe przedstawiają: A. rozległe obszary B. niewielkie obszary C. układ warstw gleby D. obszary nadmorskie 2. Mapy topograficzne przedstawiają: A. rozległe obszary B. niewielkie obszary C. układ warstw gleby D. obszary nadmorskie
Odpowiedź
tusia250
2017-06-23 14:21:13

1. Mapy przeglądowe przedstawiają: A. rozległe obszary   2. Mapy topograficzne przedstawiają: B. niewielkie obszary

Dodaj swoją odpowiedź