Geografia
Olakama5
2017-06-23 08:23:09
[SIÓDMA KLASA] Mam takie zadanie domowe z geografii i nie wiem, jak je rozwiązać: Odległość między dwoma punktami na mapie w skali 1:300 000 wynosi 7 cm. Oblicz odległość między tymi punktami w terenie. Zapisz obliczenia i wynik. Będę wdzięczny za pomoc.
Odpowiedź
Exa
2017-06-23 10:17:31

1:300 000-----1cm- 3km 7*3=21 km----odległość rzeczywista

kasia119151
2017-06-23 10:18:46

1:300 000 7 - X X = 7 x 300 000 (skoro 1 cm na mapie odpowiada 300 000 cm w terenie, to 7 cm odpowiada 7 razy 300 000 cm) X = 2 100 000 cm X = 21 km   Odp. 7 cm na mapie odpowiada 21 km w terenie.

Dodaj swoją odpowiedź