Geografia
joozek4
2017-06-23 08:43:39
[SIÓDMA KLASA] Korzystając z rysunku, wykonaj polecenia: 1. Podaj wartości wysokości bezwzględnej punktów A i B. 2. Oblicz różnicę wysokości między punktami A i B.
Odpowiedź
ilonam28
2017-06-23 10:50:33

A---1500 m n.p.m. B--1 700 m n.p.m. 1 700 -1 500=200 m

jack556
2017-06-23 10:51:48

1. Podaj wartości wysokości bezwzględnej punktów A i B. A - 1500 m n.p.m. B - 1700 m n.p.m. 2. Oblicz różnicę wysokości między punktami A i B. 1700-1500= 200 Odp. Różnica wysokości wynosi 200 m.

Dodaj swoją odpowiedź