Chemia
martynka679
2017-06-21 18:55:40
Proszę o rozwiązanie i wyjaśnienie:)
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-22 00:04:04

Witaj :) Prawidłowa odpowiedź 2. * Pierwszy odcinek krzywej łamanej przedstawia rosnące proporcjonalnie            energie   jonizacji (odrywania) kolejnych 3 elektronów walencyjnych glinu z        powłoki 3 (M).   Taki wzrost wynika  stąd, że I elektron odrywany jest od Al⁺, II elektron od          Al²⁺,  a elektron III od Al³⁺, czyli za każdym razem elektron odrywany jest   od jonów Al o coraz to większym ładunku.   Zatem, im silniej przyciągany jest elektron, tym większa jest energia (jonizacji)   potrzebna do oderwania go. * Drugi odcinek krzywej łamanej przedstawia rosnące szybciej niż poprzednio   energie jonizacji kolejnych, ale już silniej przyciąganych przez jadro Al,                elektronów  z powłoki 2 (L). To silniejsze przyciąganie elektronów powłoki 2   znajduje swoje odzwierciedlenie w bardzie stromym przebiegu drugiego   odcinka krzywej. * Należy zaznaczyć, że:   - zaprezentowany wykres powinien być punktowy,   - zaprezentowany wykres podaje tylko uśredniony przebieg zmian kolejnych     energii jonizacji, które w rzeczywistości nie rosną wprost proporcjonalnie. Semper in altum Pozdrawiam :)

Dodaj swoją odpowiedź