Geografia
Sparrow
2017-06-23 09:31:29
[SIÓDMA KLASA] Wymień cechy południków.
Odpowiedź
aga615
2017-06-23 13:24:21

Cechy południków: - wszystkie są jednakowej długości - mają kształt półokręgów przebiegających od jednego bieguna do drugiego - przecinają się z równoleżnikami pod kątem prostym - jest ich nieskończenie wiele

Dodaj swoją odpowiedź