Geografia
has1lo
2017-06-23 09:38:19
[SIÓDMA KLASA] Proszę o pomoc z zadniem: Uszereguj podane niżej skale od największej do najmniejszej. A. 1 cm - 10 km B. 1:20 000 C. 1 cm - 6km D. 1:2 500 000 Bardzo proszę o pomoc.
Odpowiedź
nemeczek93
2017-06-23 14:09:29

3 A. 1 cm - 10 km---1cm-1 000 000 1 B. 1:20 000 2 C. 1 cm - 6km---1:600 000 4 D. 1:2 500 000

harnas09
2017-06-23 14:10:44

Od największej do najmniejszej: B. 1:20 000 = 1 cm - 0,2 km C. 1 cm - 6 km A. 1 cm - 10 km D. 1:2 500 000 = 1 cm - 25 km

Dodaj swoją odpowiedź