Chemia
milek111
2017-06-23 10:12:29
Stop glinu z magnezem rozpuszczono w kwasie solnym. Do otrzymanego roztworu dodano nadmiar NaOH. W jakiej postaci znajduje się glin po zakończeniu reakcji? A. w roztworze jako chlorek glinu AlCl3 B. w osadzie jako wodorotlenek glinowy Al(OH)3 C. w roztworze jako glinian sodowy NaAlO2 D. stop glinu z magnezem nie rozpuszcza się w roztworach wodnych HCl i NaOH
Odpowiedź
marcinius1
2017-06-23 13:23:51

Prawidłowa odpowiedź to C. Na początku reakcje z HCl wyglądały tak : Mg + 2 HCl ====> MgCl₂ + H₂↑ 2 Al + 6 HCl ====> 2 AlCl₃ + 3 H₂↑ Potem powstałe chlorki reagują z NaOH tworząc odpowiednie wodorotlenki : MgCl₂ + 2 NaOH ====> Mg(OH)₂ + 2 NaCl AlCl₃ + 3 NaOH ====> Al(OH)₃ + 3 NaCl Wodorotlenek magnezu nie reaguje dalej, jednak wodorotlenek glinu jest znany ze swoich właściwości amfoterycznych, więc reaguje z NaOH : Al(OH)₃ + NaOH =====> NaAlO₂* + 2 H₂O ========================================================== *O wiele częściej jednak spotkamy zapis z hydroksoglinianami : Al(OH)₃ + NaOH =====> Na[Al(OH)₄] Al(OH)₃ + 3 NaOH =====> Na₃[Al(OH)₆] (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź