Matematyka
PatrycjaW95
2017-06-23 11:00:19
[latex] frac{cos^2x-1}{sinx} +sin^3x=0[/latex]
Odpowiedź
mikuwna
2017-06-23 15:27:12

Dziedzina  [latex]$sin x eq 0$[/latex] Zauważ że [latex]cos^2x-1=-sin^2x[/latex]  [latex]$frac{-sin^2x}{sin x}+sin^3 x=0$[/latex] [latex]$sin^3x-sin x=0$[/latex] [latex]$sin^2x-1=0$[/latex] [latex]$left(sin x-1 ight)left(sin x+1 ight)=0$[/latex] [latex]$sin x=1 Rightarrow oxed{x=frac{pi}{2}+2kpi}$[/latex] [latex]sin x=-1 Rightarrow oxed{x=frac{3pi}{2}+2kpi}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź