Matematyka
Alklooy
2017-06-23 11:07:09
Skroc ułamki 4x3/6x2=? x2-4/3x+6=
Odpowiedź
SAassasa
2017-06-23 18:03:26

[latex]\ dfrac{4x^3}{6x^2} = dfrac{2x}{3} , x eq 0 \ \ \ dfrac{x^2-4}{3x+6} = dfrac{(x+2)(x-2)}{3(x+2)} = dfrac{x-2}{3} , x eq -2[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź