Matematyka
Madzia3
2017-06-23 11:41:19
[SIÓDMA KLASA]Jeśli chcemy zapamiętać kolejność liczb rzymskich: 50-L, 100-C, 500-D, 1000-M, możemy ułożyć wyrażenie: Lody Czekoladowe Dobrze Mrożone. a) Wymyśl inne wyrażenie, które ułatwi zapamiętanie kolejności tych cyfr. b) W roku MCDLII (1452) Jan Gutenberg wydrukował pierwszą książkę, Biblię, używając ruchomych czcionek. Wydarzenie to powszechnie uznaje się za początek druku. Wymyśl wyrażenie pozwalające zapamiętać rok MCDLII.
Odpowiedź
Marcelinka12
2017-06-23 17:31:47

a) „Lama ciągnie duży młot” b) Mała czcionka drukuje liczne identyczne ikony

Dodaj swoją odpowiedź