Matematyka
seboo234
2017-06-21 14:01:50
Helpppp..... daje naj
Odpowiedź
1258552
2017-06-21 16:59:22

1-d wierzchołek paraboli to zawsze punkty (p,q) tyle tylko że zawsze trzeba zwrócić uwagę jakie znaki są we wzorze na postać kanoniczną  2-c oś symetrii to zawsze punkt q  3-b tu należy zwrócić uwagę na q i czy nasze a jest + czy też - 4-d zad 5  y=x²- 2x+3 p= -b/2a p=2/1 =2 Δ= -b² - 4ac = 2² - 4* 1*3= 4 - 12 = -8 q=-Δ/4a= 8/4=2 postać kanoniczna to 1(x-2)² + 2 6 y=x²-6x+8 Δ= -6²-4*1*8=36-32=4 x= -b -√Δ / 2a = 6- 2 / 2 =2 x= -b+√Δ / 2a = 6 +2 /2= 4 postać iloczynowa   1(x-2)(x-4)  7 -2x²+3x+5=0 Δ= 3²-4*-2*5= 9 + 40=49 rozwiązania równania stosujemy tu te same wzory co w zadaniu poprzednim x= -3 - 7 /2 = -5 x= -3 +7 /2 =2 

Dodaj swoją odpowiedź