Matematyka
pawel22
2017-06-23 13:16:59
[SIÓDMA KLASA]W pewnym batalionie jest 672 żołnierzy. Czy można ich ustawić: a) trójkami, b) czwórkami c) piątkami d) w szeregach po 9 osób, e) w szeregach po 10 osób, f) w oddziałach po 25 osób? Jeśli odpowiedź brzmi „nie”, napisz ile osób będzie w ostatniej, niepełnej grupie.
Odpowiedź
Konto usunięte
2017-06-23 20:01:00

Badamy podzielność. A tyle osób ile będzie w ostatniej grupie to reszta z dzielenia. a) podzielność przez 3 – suma cyfr liczby musi dać liczbę podzielną przez 3. Suma wynosi 15 – jest podzielna przez 3 – można ustawić trójkami b) podzielność przez 4 – dwie ostatnie cyfry dają liczbę podzielną przez 4. 72 jest podzielne przez 4 – można ustawić czwórkami c) podzielność przez 5 – ostatnia cyfra to 0 lub 5 – tu ostatnia cyfra to 2 – nie jest podzielne, nie da się ustawić żołnierzy piątkami. W ostatniej grupie będą 2 osoby. d) podzielność przez 9 – suma cyfr da liczbę podzielną przez 9 – suma wyniosła 15 – nie jest podzielne przez 9. W ostatniej grupie będzie 6 osób. e) podzielność przez 10 – ostatnia cyfra to 0. Tu tak nie jest – w ostatniej grupie zostaną 2 osoby  f) podzielność przez 25 – ostatnie dwie cyfry utworzą liczbę 00, 25, 75, 50 – nie da się tak ustawić żołnierzy – 650 osób będzie stało w takich grupach, a w ostatniej 22

Dodaj swoją odpowiedź