Matematyka
Natiis
2017-06-23 14:11:39
[SIÓDMA KLASA]Oblicz: a) 1_3/5 + (-2,25), b) -3_2/3+(-8_4/9), c) -4_3/8+6,05, d) 9_5/6+8,75, e) 3_2/7+6,8, f) -5_2/3+ 2_1/4, g) -9,5+(-5_7/8), h) &_1/12+(-4_2/9)
Odpowiedź
Lola13
2017-06-23 17:58:57

a) 1_3/5 + (-2,25) = 1_3/5 – 2,25 = (zamieniamy ułamki na dziesiętne) = 1_6/10-2,25 = 1,6-2,25 = -0,65 b) -3_2/3+(-8_4/9) = -3_2/3 – 8_4/9 = (sprowadzam do wspólnego mianownika) -3_6/9 – 8_4/9 = -11_10/9 = -12_1/9 c) -4_3/8+6,05 = (zamieniamy ułamki na ułamki dziesiętne) -4_375/1000+6,05 = -4,375+6,05 = 1,675 d) 9_5/6+8,75 = (zamieniamy ułamki na ułamki zwykłe) 9_5/6 + 8_75/100 = 9_5/6 + 8_3/4 = (sprowadzam do wspólnego mianownika) = 9_10/12 + 8_9/12 = 17_19/12 = 18_7/12 e) 3_2/7+6,8 = (zamieniamy na ułamki zwykłe) = 3_2/7 + 6_8/10 = 3_2/7 + 6_4/5 = (sprowadzamy do wspólnego mianownika) = 3_10/35 + 6_28/35 = 9_38/35 = 10_3/35 f) -5_2/3+ 2_1/4 = (sprowadzamy do wspólnego mianownika) -5_8/12 + 2_3/12 = -3_8/12 + 3/12 = -3_5/12 g) -9,5+(-5_7/8) = -9,5 -5_7/8 = (zamieniamy na ułamki dziesiętne) -9,5 -5,875= -15,375 h) 7_1/12+(-4_2/9) = 7_1/12 – 4_2/9 = (sprowadzamy do wspólnego mianownika) 7_3/36 -4_8/36 = (odejmuję całości) 3_3/36 – 8/36 = 3 – 5/36 = 2_36/36 – 5/36 = 2_31/36

Dodaj swoją odpowiedź