Matematyka
cinek7997
2017-06-23 14:25:19
Ile punktów wspólnych ma prosta o równaniu y=-x+2 z wykresem funkcji f(x)=[latex] frac{2}{-x} +2[/latex]. a) 0 b) 1 c) 2 d) 3
Odpowiedź
asik10073
2017-06-23 15:53:49

[latex]y = -x+2\ f(x)=dfrac{2}{-x}+2\ D_{f(x)}=R ackslash {0}\\ -x+2=dfrac{2}{-x}+2\ -x=dfrac{2}{-x}\ x^2=2\ xin{-sqrt{2},sqrt{2}}\\ Odp. C[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź