Matematyka
barkijw
2017-06-23 14:32:09
1. Kiedy dwa punkty są symetryczne względem prostej ? 2. Jak zamienia się procent na liczbę ? 3. Kiedy dwie figury są przystające ? 4. Co to znaczy, że liczba spełnia równanie ?
Odpowiedź
jorla114
2017-06-23 19:29:17

1. Dwa punkty są symetryczne względem prostej, gdy leżą na prostej prostopadłej do owej prostej, leżą oddalone od prostej o tę samą odległość, także leżą po przeciwnych stronach owej prostej. 2. Procent na liczbę zamieniasz: [latex] frac{procent}{100} [/latex] i otrzymujesz wynik, np 50% to będzie [latex] frac{50}{100} = 0,50 = 0,5[/latex] 3. Figury są przystające gdy po nałożeniu na siebie, będą się pokrywać; muszą mieć identycznej długości boki i takiej samej miary kąty. 4. Liczba spełnia równanie, gdy możemy ją podstawić pod niewiadomą w równaniu. Np. x + 8 = 11, x = 3, liczba 3 spełnia równanie.

Konto usunięte
2017-06-23 19:30:32

1. Dwa punkty są symetryczne względem prostej, jeżeli są w jednakowej odległości od prostej i łączący je odcinek jest do tej prostej prostopadły. {rysunek w załączniku} 2. Najbezpieczniejszym sposobem zamiany procentu na liczbę jest zapisanie wartości liczbowej procentu w liczniku ułamka o mianowniku równym 100. Po skróceniu ułamka, mamy liczbę odpowiadającą danemu procentowi. [latex]50\%=dfrac{50}{100}=dfrac5{10}=dfrac12=0,5\\ 4\%=dfrac{4}{100}=dfrac1{25}=0,04\\240\%=dfrac{240}{100}=dfrac{24}{10}=dfrac{12}5=2frac25=2,4[/latex] Prostszym (choć łatwo o pomyłkę) i szybszym sposobem, wynikającym z poprzedniego, jest dzielenie przez 100, czyli przesuwanie przecinka o dwa miejsca w lewo. [latex]50\%=underleftarrow{5,0}:100=0,50=0,5\\ 4\%=underleftarrow{ 4}:100=0,04\\240\%=2,underleftarrow{4,0}:100=2,40=2,4[/latex] 3. Dwie figury są przystające jeżeli odpowiadające sobie boki, kąty, łuki itd. obu figur są takie same. Czyli są przystające jeżeli obie figury są identyczne, ale mogą być inaczej ułożone (odbicie lustrzane, obrót) {przykłady w załączniku} 4. Liczba spełnia równanie, jeżeli po podstawieniu jej za niewiadomą otrzymamy tożsamość (to samo po obu stronach równania) Np. sprawdzamy, która czy liczby: 3 i 4 spełniają równanie:  2x - 3 = 5 3: 2·3-3 = 5 6-3 = 5  3 ≠ 5        - liczba 3 nie spełnia równania 4: 2·4-3 = 5 8-3 = 5  5 = 5        - liczba 4 spełnia równanie {Jeżeli liczba spełnia równanie to jest jego rozwiązaniem i na odwrót: 2x - 3 = 5 2x = 5 + 3 2x = 8   /:2 x = 4 dlatego zazwyczaj szybciej jest po prostu obliczyć.}  

Dodaj swoją odpowiedź