Matematyka
igiv8
2017-06-23 14:38:59
2-5 proszę o pomoc w rozwiazaniu
Odpowiedź
MaczoPikczu
2017-06-23 17:49:32

2. P(2,16) --> P(X,Y) f(x)=y=a^x 16=a^2 4=a f(x)=4^x a) Q(1/2,2) y=4^1/2=2 <--nalezy b)Q(5,1024) y=4^5=1024 <-- nalezy c)Q(-3,1/16) y=4^-3=(1/4)^3=1/64 1/64 =/= 1/16 <-- nie nalezy d)Q(-1/4,pierwiastek2/2) y=4^-1/4=1/pierwiastek2= pierwiastek2/2 <-- nalezy 3. P(2,2)--> P(X,Y) y=a^x 2=a^2 pierwiastek2=a f(x)=pierwiastek2^x a)Q(1,1) y=pierwiastek2^1=pierwiastek2 pierwiastek2 =/= 1 b)Q(4,4) y=pierwiastek2^4=4 <-- nalezy c)Q(8,8) y=pierwiastek2^8=16 16 =/= 8 d)Q(-8,1/16) y=pierwiastek2^-8=1/16 <-- nalezy 4. a) M(2,1/9) y=a^x 1/9=a^2 1/3=a y=(1/3)^x b) M(-3,8) y=a^x 8=a^-3 1/2=a y=(1/2)^x c)M(1/2,2) y=a^x 2=a^1/2 4=a f(x)=4^x d)M(3,3 3/8) y=a^x 3 3/8=a^3 27/8=a^3 3/2=a y=(3/2)^x polecam funkcje wpisac do programu geogebra aby zobaczyc jak wygladaja 5. y=a^x jezeli a>1 to funkcja jest rosnaca jezeli a nalezy do zbioru (0,1) to funkcja maleje a)maleje b)maleje c)rosnie

Dodaj swoją odpowiedź