Matematyka
Monika19999
2017-06-23 15:13:09
Funkcja kwadratowa f(x)=ax^2 +bx + c ma dwa miejsca zerowe x1= -2 i x2=6. Wykres funkcji f przechodzi przez punkt A (1,-5). Oblicz najmniejszą wartość funkcji f
Odpowiedź
Pysia633
2017-06-23 15:33:27

f(x)=a(x+2)(x-6) f(1)=a*(1+2)(1-6)= -5 -15a = -5   /:(-15) a=5/15=1/3 f(x)=1/3(x²-6x+2x-12)=1/3(x²-4x-12) Przeksztalcam wzor funkcji do postaci kanonicznej, gdzie najmniejsza wartosc funkcji = q. f(x)=1/3(x²-4x+4)-4/3 -12/3 f(x)=1/3(x-2)² - 16/3 min=f(2)=-16/3

Dodaj swoją odpowiedź