Matematyka
Norbi2249
2017-06-23 16:00:59
rozwiąż nierówność c.d...
Odpowiedź
0llaa
2017-06-23 22:01:22

c) [latex]x^3-x^2-x+1 leq 0 \ x^2(x-1)-1(x-1) leq 0 \ (x^2-1)(x-1) leq 0 \ (x+1)(x-1)(x-1) leq 0 \ (x+1)(x-1)^2 leq 0[/latex] Miejsca zerowe: x=-1, x=1. Funkcja w -∞ dąży do -∞, przebija oś OX w jednokrotnym miejscu zerowym -1 i odbija się w dwukrotnym miejscu zerowym 1. [latex]oxed{x in (-infty,-1 angle}[/latex] b) [latex]-x^4+10x^3+11x^2 extgreater 0 \ -x^2(x^2-10x-11) extgreater 0 \ -x^2(x-11)(x+1) extgreater 0[/latex] Miejsca zerowe: x=-1, x=0, x=11. Funkcja w -∞ dąży do -∞, przebija oś OX w -1, odbija się w 0 i przebija w 11. [latex]oxed{x in (-1, 0) cup (0, 11)}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź