Matematyka
Magdaleńka
2017-06-23 16:48:49
rozwiąż równanie (x² -6) (3x +2) = 0 rozwiąż nierówność 2x² +x -6 ≤ 0
Odpowiedź
asss
2017-06-23 20:06:58

(x² -6) (3x +2) = 0 Przyrównujemy oba nawiasy do 0, szukamy miejsc zerowych: x² = 6 x = √6 v x = - √6 3x = - 2 x = - 2/3 Rozwiązanie: xe { - 2/3 ; √6 ; - √6 } 2x² + x - 6 ≤ 0 Szukamy miejsc zerowych funkcji. Liczymy deltę. Δ = 1 + 48 = 49 x1 = (- 1 - 7) / 4 = - 2 x2 = (- 1 + 7) / 4 = 6/4 = 3/2 a > 0, więc ramiona funkcji są skierowane ku górze. Pod osią OX mieści się fragment funkcji mniejszy od 0, więc rozwiązaniem jest: Rozwiązanie xe < - 2 ; 3/2 > 

Dodaj swoją odpowiedź