Matematyka
nikol123
2017-06-23 17:29:49
Oblicz sin135,tg150,cos120.
Odpowiedź
mate011
2017-06-23 19:17:00

sin135 = sin(180 - 45) = sin45 = √2/2 tg150 = tg(180 - 30) = -tg30 = - √3/3 cos120 = cos(180 - 60) = -cos60 = - 1/2

Anulakk
2017-06-23 19:18:15

Wszystko to ładnie można odczytać, znając wykresy funkcji. [latex]sin 135^circ = sin 45^circ = frac{sqrt{2}}{2} \ \ hbox{tg } 150^circ = - hbox{tg } 30^circ = -frac{sqrt{3}}{3} \ \ cos 120^circ = - cos 60^circ = -frac{1}{2}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź