Polski
anqla13
2017-06-23 18:24:29
Mesjanizm w widzeniu księdza Piotra.
Odpowiedź
rz1
2017-06-23 22:42:33

Ksiądz Piotr zapadł w dziwny sen, który ma charakter profektyczny (widzenie, objawienie). Co on widzi: -kibitki wiozące na Syberię polskich patriotów, wśród nich Piotr zobaczył dziecko- zbawiciela, które ma na imię 44 (analogia do Konrada) -podobieństwo (paralelizm) pomiędzy męczeństwem Jezusa, a męczeństwem Polski i Polaków. "Polska Chrystusem narodów". analogia do tego, że skoro Jezus zmartwychwstał, to to samo stanie się z Polską. -krzyżem Polski były zabory -matka Jezusa jako wolność -spojrzenie z góry na losy Polaków i Polski oraz porównanie cara do biblijnego Heroda mordującego niewinne dzieci. Mesjanizm- Polska jest Chrystusem narodów, ponieważ bierze na siebie cierpienie innych narodów, tak jak zrobił to Jezus za grzeszników.

Dodaj swoją odpowiedź