Matematyka
iness92
2017-06-23 19:05:29
Jaki jest współczynnik proporcjonalnośći prostej jeżeli zależność między zmiennymi x i y ma postać 2y=8x
Odpowiedź
bykuśśś
2017-06-23 23:13:48

2y = 8x   ⇔  y = 4x    Współczynnik proporcjonalności wynosi: k = 4

maciex91
2017-06-23 23:15:03

Współczynnik proporcjonalności oznaczę jako ,,a". Proporcjonalność prostą określamy wzorem ogólnym : y = ax Wystarczy nasze 2y = 8x sprowadzić do takiej postaci, żeby po jednej stronie było samo y. 2y = 8x   / : 2   dzielimy obustronnie przez 2 y = 4x To co stoi przy x nazywamy współczynnikiem proporcjonalności i wynosi on 4. (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź