Matematyka
Alek1111
2017-06-23 19:19:09
Jak wyznaczyć środek symetrii odcinka
Odpowiedź
tomik591
2017-06-23 19:52:51

Środek symetrii odcinka jest to po prostu środek danego odcinka. Możemy go wyznaczyć konstrukcyjnie jak również obliczyć jego współrzędne. Konstrukcyjnie, to znaczy tak naprawdę wykreślić cyrklem symetralną danego odcinka. Jak to zrobić? 1. Wbijamy nóżkę cyrkla w jeden z końców odcinka. 2. Rozwieramy cyrkiel na więcej niż połowa naszego odcinka. 3. Zakreślamy łuk nad i pod odcinkiem. 4. Nie zmieniając rozwartości cyrkla zakreślamy łuki z drugiego końca odcinka tak, aby przecięły się z poprzednimi łukami. 5. Rysujemy prostą przechodzącą przez 2 punkty przecięcia się łuków. 6. Punkt, w którym narysowana prosta przecina odcinek to jego środek (środek symetrii). Obliczeniowo: Załóżmy, że mamy współrzędne końców odcinka. [latex]A=(x_a, y_a),B=(x_b, y_b).[/latex] Długość odcinka [latex]AB[/latex] oznaczamy jako [latex]vert AB vert[/latex] i obliczamy z następującego wzoru: [latex]oxed{vert AB vert =sqrt{(x_b-x_a)^2+(y_b-y_a)^2}}[/latex]

Dodaj swoją odpowiedź