Matematyka
Niki9655
2017-06-23 20:13:49
MATURA 2015/SIERPIEŃ Zad. 1 Jeśli a = [latex] frac{3}{2} [/latex] i b = 2, to wartość wyrażenia [latex] frac{a * b}{a + b} [/latex] jest równa A) 2/3 B) 1 C) 6/7 D) 27/6
Odpowiedź
agata31001
2017-06-24 02:20:21

Dla : [latex] frac{a*b}{a+b} [/latex] [latex]a= frac{3}{2} [/latex] [latex]b= 2[/latex] Wtedy : [latex] frac{a*b}{a+b} = frac{ frac{3}{2}*2 }{ frac{3}{2}+2 } = frac{3}{ frac{3}{2}+ frac{2}{1} } = frac{3}{ frac{3}{2}+ frac{4}{2} } = frac{3}{ frac{7}{2} } =3* frac{2}{7} = frac{6}{7} [/latex] "Non Multa Sed Multum" Pozdrawiam :)

blanisx3
2017-06-24 02:21:36

a=3/2 b=2 a*b/(a+b) 3/2*2       3                3 ------- = ----------- = --------= 3 : 3 1/2=3:7/2=3*2/7=6/7 3/2+2    1 1/2+2     3 1/2 odp.C) 6/7

Dodaj swoją odpowiedź