Polski
Rendercut
2017-06-23 20:34:19
3cechy charakteru ducha złego pana
Odpowiedź
Ańńdziaa
2017-06-23 23:20:30

Widmo złego pana było egoistyczne, nieczułe, bezlitosne oraz odstraszające abyśmy pamiętali, że czeka nas kara za nasze złe czyny. 

Aniaa33
2017-06-23 23:21:45

Przywołane przez Guślarza widmo Złego Pana należy do duchów ciężkich . Za życia   był on nieludzki wobec poddanych, bezlitosny i okrutny, przez co odpowiada za śmierć niektórych z nich  . O Panu i jego okrucieństwie  opowiada Kruk, który  był mężczyzną. Zerwał on z głodu w sadzie pana jabłka i za to kazał on go wychłostać tak bardzo, że tego nie przeżył. Także Sowa, która za życia  z  była kobietą opowiada o tym jak bezlitosnym i nieludzkim był pan. Gdy w Wigilię z małym dzieckiem udała się do niego po jałmużnę  pan wyrzucił ją na dwór, gdzie zamarzła. Za swoje grzechy odbywa on teraz  pokutę, która  polega na  cierpieniu męki wiecznego głodu i pragnienia . Prosi on o miarkę wody i dwa ziarnka pszenicy  jednak jego  prośby nie udaje się spełnić, gdyż jego wina jest zbyt wielka . Daje więc on   przestrogę: „...kto nie był ni razu człowiekiem,/ Temu człowiek nic nie pomorze“.

Dodaj swoją odpowiedź