Fizyka
rufus
2017-06-23 21:01:39
FIZYKA warunki pływania ciał
Odpowiedź
kruszka54
2017-06-23 22:19:09

Aby ciało mogło pływać, to siła wyporu cieczy musi zrównoważyć (lub być większa) siłę ciężkości ciała. [latex]F_w geq F_c \ ho _1*g*V geq m*g[/latex] ρ₁ - gęstość cieczy V - zanurzona objętość ciała m - masa ciała g - przyśpieszenie grawitacyjne skoro ρ=m/V  to m=ρV [latex] ho _1*g*V_2 geq ho_2*V_2*g Rightarrow ho_1 geq ho_2[/latex] Ciało będzie pływało w cieczy jeśli jego gęstość będzie mniejsza od gęstości cieczy, w której jest zanurzone - będzie wypychane na jej powierzchnię. Jeśli gęstość ciała i cieczy są równe, to ciało będzie w niej zawieszone - nie będzie wypływało ale też nie będzie tonąć. Jeśli ciało ma gęstość większą od cieczy to zatonie.

Dodaj swoją odpowiedź