Matematyka
Konto usunięte
2017-06-23 21:08:29
Pomocy , zadania zamknięte, proszę
Odpowiedź
olek1505
2017-06-23 23:54:03

Zad. 10 Całkowitą wartością, którą funkcja f przyjmuje największą liczbę razy jest 4, ponieważ z załączonego wykresu funkcji można odczytać cztery punkty, przez które ta funkcja przechodzi, a ich współrzędną y jest 4 (y stanowią zbiór wartości). Oznaczę te punkty A, B, C, D. Zaznaczyłam je na tym wykresie funkcji, dołączam go w załączniku. Odp. C. Zad. 11 Test powtórzeniowy składał się z 20 zadań. Musimy obliczyć ile punktów Kasia otrzymała za każde zadanie. Kasia otrzymała: 0 punktów w 10% zadań [latex] frac{10\%*20}{100\%} =2[/latex], czyli Kasia otrzymała 0 punktów w dwóch zadaniach 1 punkt w 15% zadań [latex] frac{15\%*20}{100\%} =3[/latex], czyli Kasia otrzymała 1 punkt w trzech zadaniach 2 punkty w 30% zadań [latex] frac{30\%*20}{100\%} =6[/latex], czyli Kasia otrzymała 2 punkty w sześciu zadaniach 3 punkty w 40% zadań [latex] frac{40\%*20}{100\%} =8[/latex], czyli Kasia otrzymała 3 punkty w ośmiu zadaniach 4 punkty w 5% zadań [latex] frac{5\%*20}{100\%} =1[/latex], czyli Kasia otrzymała 4 punkty w jednym zadaniu Teraz liczymy średnią arytmetyczną, czyli dodajemy otrzymane punkty ze wszystkich 20 zadań i dzielimy przez ich ilość, czyli przez 20. [latex] frac{0*2+1*3+2*6+3*8+4*1}{20}= frac{0+3+12+24+4}{20} = frac{43}{20} =2 frac{3}{20} =2,15[/latex] Średnia arytmetyczna punktów uzyskanych przez Kasię równa się 2,15. Odp. B.

Dodaj swoją odpowiedź