Chemia
Jadziulka17
2017-06-23 22:03:09
1. Który związek z podanych par charakteryzuje się większa polarnoscią wiązania NaCl-KCl, Na2O-MgO, CH4-NH3, CaO-CO2. Uzasadnij swój wybór. 2. Uszereguj związki fluorowców z wodorem według polarnosci wiązania.
Odpowiedź
graszka50
2017-06-24 02:18:50

1) Tutaj musimy popatrzeć na elektroujemność, a dokładniej na różnice elektroujemności pomiędzy pierwiastkami w związku chemicznym.  Elektroujemności tych pierwiastków wynoszą kolejno : E Na = 0,93 E K = 0,82 E Cl = 3,16 E Mg = 1,31 E O = 3,44 E C = 2,55 E N = 3,04 E H = 2,20 E Ca = 1,00 Przykładowo dla NaCl różnica elektroujemności(ΔE) wynosi 3,16 - 0,93 = 2,23 dla KCl ΔE = 3,16 - 0,82 = 2,34. Bardziej polarne jest wiązanie w KCl. Więc : Z pary NaCl - KCl większą polarność ma wiązanie w KCl.  Z pary Na₂O - MgO większą polarność ma wiązanie w Na₂O.  Z pary CH₄ - NH₃ większą polarność ma wiązanie w NH₃.  Z pary CaO - CO₂ większą polarność ma wiązanie w CaO. ========================================================== Związki fluorowców z wodorem to kolejno : * fluorowodór HF * chlorowodór HCl * bromowodór HBr * jodowodór HI * astatowodór HAt Nie mówimy o wodorku pierwiastka o nazwie Tennessine, ponieważ takowego nigdy nie otrzymano.  Korzystając z wiedzy z poprzedniego zadania, ustalamy następującą zależność : * HF         ↑ * HCl        ↑ * HBr        ↑   wzrost polarności wiązania * HI           ↑ * HAt        ↑ ========================================================== (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź