Matematyka
kaczorek125
2017-06-23 22:16:49
dla funkcji f(x)=-2x^2+4x+16 podaj: 1.miejsca zerowe 2.postac iloczynowa 3.wspolrzedne wierzcholka 4.postac kanoniczna 5.zbior wartosci 6.narysuj wykres funkcji 7.podaj przedzialy monotonicznosci
Odpowiedź
damian151615
2017-06-23 23:34:02

Δ=4²+4*2*16=16+128=144 1. x=(-4-12)/(-4)=4  v  x=(-4+12)/(-4)=-2 2. f(x)=-2(x-4)(x+2) 3. p=-b/2a p=-4/(-4)=1 q=f(1)=-2+4+16=18 W=(1, 18) 4. f(x)=-2(x-1)²+18 5. ZW=(-∞; 18> 6. Wykres w zalaczniku. 7. Funkcja rosnaca w przedziale (-∞; 1>. malejaca w przedziale <1,+∞).

Dodaj swoją odpowiedź