Matematyka
asiek5123
2017-06-23 22:23:39
Proszę o wytłumaczenie :)
Odpowiedź
Dala113
2017-06-24 04:42:01

A=(-3;-3) C=(-9;5) obliczymy długość boku IACI z wzoru na długość odcinka IACI=[latex] sqrt{(xA-xC)^2+(yA-yC)^2} [/latex] IACI=[latex] sqrt{-3+9)^2+(-3-5)^2} [/latex] IACI=[latex] sqrt{36+64} [/latex] IACI=√100 IACI=10 a=10 a) wysokość trójkata równobocznego określa wzór h=a√3/2 h=10√3/2 h=5√3 pole trójkąta równobocznego opisuje wzór P=a²√3/4 P=10²√3/4 P=100√3/4 P=25√3 b) współrzędne środka boku IACI obliczymy z wzorów xs=(xA+xC)/2                      ys=(yA+yC)/2 xs=(-3-9)/2                           ys=(-3+5)/2 xs=-12/2                               ys=2/2 xs=-6                                   ys=1  współrzędne środka boku AC S(-6;1)      

Dodaj swoją odpowiedź