Chemia
BiggY
2017-06-23 23:18:19
obliczyć stężenie molowe roztworu powstałego po rozcieńczeniu 300g 20% roztworu NaCl do objętości 1 dm3
Odpowiedź
Radins13
2017-06-23 23:32:14

Oznaczenia : Cp - stężenie procentowe c - stężenie molowe V - objętość roztworu n - liczba moli ms - masa substancji rozpuszczonej mr - masa roztworu M - masa molowa  ========================================================== Roztwór początkowy : mr = 300 g  Cp = 20 % ms = Cp * mr / 100 %  ms = 20 * 300 / 100 = 60 [g] n = ms / M M = 23 + 35,5 = 58,5 [g] n = 60 / 58,5  ≈ 1,026 [mol] Roztwór końcowy : n = 1,026 mol V = 1 dm³ c = n / V  c = 1,026 / 1 = 1,026 mol/dm³ ODP : Stężenie molowe otrzymanego roztworu wynosi ok. 1,026 mol/dm³.  (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź