Chemia
Reina
2017-06-23 23:38:49
Ile potrzeba KOH aby przygotować 100 ml roztworu o pH 12?
Odpowiedź
Zachcial
2017-06-24 03:28:20

pH = 12  Wiemy, że : pH + pOH = 14   więc    pOH = 14 - pH pOH = 14 - 12 = 2 pOH = -log[OH⁻] [OH⁻] = [latex] 10^{-pOH} [/latex] [OH⁻] = 10⁻² = 0,01 mol/dm³ [OH⁻] = [KOH] V = 100 ml = 0,1 dm³ c = [latex] frac{n}{V} [/latex] n = c * V n = 0,01 * 0,1 = 0,001 [mol] 1 mol KOH --------- 56 g  0,001 mol --------- x g  ----------------------------------- x = 0,001 mol * 56 g / 1 mol = 0,056 g ODP : Do przygotowania tego roztworu potrzeba 0,056 g wodorotlenku potasu.  (-_-(-_-)-_-)

Dodaj swoją odpowiedź