Matematyka
agnieszka99753
2017-06-23 23:45:39
Proszę o rozwiązanie tych zadań na załączonym obrazku.
Odpowiedź
shinelifex
2017-06-24 06:19:43

5. a) x - 2y = 3 /+2y x = 3 + 2y b) 3x + y = 4 /-3x y = 4 - 3x c) 3x - 9y = 6 /:3 x - 3y = 2 /+3y x = 3 + 3y d) 4x + 2y = 8 /:2 2x + y = 8 /-2x y = 8 - 2x 6. a) x = -y x - y = 6 x = -y -y - y = 6 x = -y -2y = 6 /:(-2) x = -y y = -3 x = -y /*(-3) y = -3 x = 3 y = -3 -- zepnij wszystko podwójnymi klamerkami b) y = 3x 5x - y = 6 y = 3x 5x - 3x = 6 y = 3x 2x = 6 /:2 y = 3x x = 3 y = 3 * 3 x = 3 y = 9 x = 3 -- zepnij wszystko podwójnymi klamerkami c) y = -2x 4x + 3y = 10 y = -2x 4x + (-2x) = 10 y = -2x 2x = 10 /:2 y = -2x x = 5 y = -2 * 5 x = 5 y = -10 x = 5 -- zepnij wszystko podwójnymi klamerkami d) x = 1 - y 2x = -3y x = 1 - y 2 * (1 - y) = -3y x = 1 - y 2 - 2y = -3y /+2y x = 1 - y 2 = -y /:(-1) x = 1 - y y = -2 x = 1 - (-2) y = -2 x = 3 y = -2 -- zepnij wszystko podwójnymi klamerkami e) y = x + 3 2x + y = 9 y = x + 3 2x + x + 3 = 9 / -3 y = x + 3 3x = 6 /:3 y = x + 3 x = 2 y = 2 + 3 x = 2 y = 5 x = 2 -- zepnij wszystko podwójnymi klamerkami f) y = 2x - 3 5x + y = -12 y = 2x - 3 5x + 2x - 3 = -12 /+3 y = 2x - 3 7x = -9 /:7 y = 2x - 3 x = -1 2/7 y = 2* (-1 2/7) - 3 x = -1 2/7 y = -1 2/7 - 3 x = -1 2/7 y = -4 2/7 x = -1 2/7 -- zepnij wszystko podwójnymi klamerkami (nie jestem co do tego przykładu pewien, ale powinno być ok..)

Dodaj swoją odpowiedź